Νέα διώροφη οικοδομή
Θεμελίωση υπογείου
θεμελίωση οικοδομής

Μπετά ορόφου
Μπετά κατασκευής πισίνας
Μπετά κατασκευής σκεπής

Εκσκαφή υδραυλικά πισίνας
Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου
Πισίνα

Αρχικό στάδιο οικοδομής
Εσωτερικές διαρρυθμίσεις - τζάκι
Εσωτερικές διαρρυθμίσεις - κουζίνα

Περιβάλλον χώρος οικοδομής
Περιβάλλον χώρος οικοδομής
Περιβάλλον χώρος - πισίνα

Πισίνα