Ισόγεια κατοικία με υπόγειο και στέγη στον Ωρωπό
Ισόγεια κατοικία με υπόγειο και στέγη στον Ωρωπό
Ισόγεια κατοικία με υπόγειο και στέγη στον Ωρωπό

Ισόγεια κατοικία με υπόγειο και στέγη στον Ωρωπό
Ισόγεια κατοικία με υπόγειο και στέγη στον Ωρωπό
Ισόγεια κατοικία με υπόγειο και στέγη στον Ωρωπό