Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων με τον Ν.4178/2013

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων Civil Enerrgy

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων σύμφωνα με τον  Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης –Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού περί μη αυθαιρεσίας.

Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, μπορούν να ενταχθούν αυθαίρετες κατασκευές που αποδεδειγμένα έχουν ανεγερθεί έως την 28.07.2011. Εξαιρούνται κατασκευές που βρίσκονται σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης, σε δάσος, σε ζώνη παραλίας, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε διατηρητέο κτίριο, σε δημόσιο κτήμα κλπ. Με βάση το νόμο, η εξαίρεση από κατεδάφιση ισχύει  τριάντα χρόνια. Εφ’ όσον, όμως, το επιτρέπουν οι ισχύοντες όροι δόμησης, ο νόμος καθιστά δυνατή ακόμα και τη νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκδοθεί όμως άδεια δόμησης νομιμοποίησης εντός τριών ετών από την ένταξη στο Νόμο.

Η Civil Energy αναλάμβάνει την τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε κατοικίες, επαγγελματικών κτιρίων και γραφείων καθώς και βιομηχανιών και ξενοδοχς\ειακών εγκαταστάσεων τόσο στην Αθήνα όσο και στην Περιφέρεια.