Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που αποτελεί το πρώτο και ίσως σημαντικότερο στάδιο για τον σχεδιασμό & την πραγματοποίηση ενός έργου υποδομής, περιέχει την έρευνα του μηχανικού, τις μετρήσεις πεδίου και τις εργασίες γραφείου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τοπογραφικές εργασίες σε οικόπεδα και αγροτεμάχια, εντός και εκτός σχεδίου, με τη χρήση εξοπλισμού ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας (δορυφορικό δέκτη GPS, γεωδαιτικός σταθμός laser).

Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται βάσει όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για κάθε κατηγορία και ολοκληρώνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τις αναγκαίες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση Συμβολαιογραφικών Πράξεων, Οικοδομικών Αδειών, Υποθέσεων Κτηματολογίου, Πράξεων Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο κλπ.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων
  • Εξάρτηση τοπογραφικών από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφορά 1987
  • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων
  • Κατατμήσεις ιδιοκτησιών
  • Αποτύπωση υφιστάμενων κατασκευών