Βεβαιώσεις Μηχανικού

Βεβαιώσεις Μηχανικού

H Βεβαίωση μηχανικού, είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011, για κάθε μεταβίβαση εμπράγματος δικαιώματος επί ακινήτου ( κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχιο) δηλαδή για κάθε συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης.

Για τον έλεγχο του ακινήτου για περί μη ύπαρξη αυθαιρεσιών σε ακίνητα ή αδόμητα οικόπεδα- αγροτεμάχια πραγματοποιείται  αυτοψία από έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας μας για τον έλεγχο κάθε ακινήτου.

Η εταιρεία μας επίσης αναλαμβάνει την έκδοση βεβαίωσης κύριας χρήσης για άδεια λειτουργίας, που με βάση το νόμο εκδίδεται πλέον από ιδιώτη μηχανικό.