Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αφορούν τις εγκαταστάσεις συστημάτων κατοικιών και κτιρίων, επενδύοντας στην αξιοπιστία και στην οικονομικότερη λειτουργία τους.

Στις μελέτες που συντάσσουμε πέρα από τη λειτουργικότητα και την βέλτιστη απόδοση των συστημάτων προς εγκατάσταση, φροντίζουμε το σύνολο των προδιαγραφών να πληρεί τις εκάστοτε προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη νομοθεσία.

Στο συγκεκριμένο τομέα αναλαμβάνουμε:

 • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την έκδοση των αδειών δόμησης.
 • Μελέτες εφαρμογής.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που εκπονεί η εταιρεία αφορούν κτιριακές εφαρμογές κάθε είδους και πολυπλοκότητας (supermarket, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, κτίρια γραφείων και κατοικίας, βιομηχανικά κτίρια, εμπορευματικούς σταθμούς, πρατήρια υγρών καυσίμων, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, συνεργείων, ιδιωτικών ΚΤΕΟ κ.α.).

Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

 • μελέτη ύδρευσης,
 • μελέτη αποχέτευσης (ακαθάρτων - ομβρίων),
 • μελέτη θέρμανσης
 • μελέτη ψύξης,
 • μελέτη κλιματισμού,
 • μελέτη ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας,
 • μελέτη θερμομόνωσης,
 • μελέτη φωτοβολταϊκων,
 • μελέτη εγκαταστάσεων φυσικού αερίου,
 • μελέτη πισίνας,
 • μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων,

Όλες οι παραπάνω μελέτες μπορούν να υλοποιηθούν – κατασκευαστούν από πιστοποιημένα συνέργεια.