Πιστοποιητικά Ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών η έκδοση των οποίων είναι υποχρεωτικά για κάθε μεταβίβαση, αγορά, πώληση ή μίσθωση οποιοδήποτε ακινήτου.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ για νέα κτίρια, η οποία και αντικαθιστά πλέον την παλαιά μελέτη θερμομόνωσης.

Τι είναι το Π.Ε.Α.:

Eίναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν την κατάταξη του ακινήτου και προτείνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση αυτού και συστήνει προτάσεις  για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτείται

Η έκδοση του Π.Ε.Α. απατείται για όλα τα κτίρια όπως:

 • κατοικία (μόνιμη ή παραθεριστική)
 • γραφεία
 • εμπορικές χρήσεις
 • συνάθροιση κοινού
 • εκπαίδευση
 • υγεία και κοινωνική πρόνοια

Πότε δεν απαιτείται

Οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων:

 • βιομηχανικές εγκαταστάσεις,βιοτεχνία, εργαστήρια
 • μνημεία
 • αποθήκες
 • χώροι στάθμευση οχημάτων
 • πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Χώροι λατρείας (γνωστής θρησκείας)