Άδειες Οικοδομής

Άδειες Οικοδομής Civil Energy

Η τεχνική εταιρεία ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝ. -ΣΟΥΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε αναλαμβάνει την έκδοση αδειών δόμησης σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες  και αναλαμβάνει την επίβλεψη και την κατασκευή οποιουδήποτε οικοδομικού έργου.

Η έγκριση της άδειας δόμησης από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης απαιτείται στις εξής  περίπτωσεις:

  • ανέγερσης νέας οικοδομής
  • κατεδάφισεις κτιρίων
  • προσθήκη νέων χώρων
  • επισκευές υπάρχοντος
  • νομιμοποιήσεις
  • αλλαγή χρήσης ενός χώρου σε άλλο και πολλές ακόμα περιπτώσεις.

Σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται έκδοση άδειας οικοδομής η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύναξη και κατάθεση φακέλου για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας καθώς και για εργασίες 48ωρης ενημέρωσης.